LOGGA IN

Inget konto? Registrera här

BLOGGAR

Elin Hagerlinds blogg

Frida och Sakarias

Läs mer

Henrik Erikssons blogg

Bright lights late nights - The Speakeasies' Swing Band

Läs mer

Uppförandekod

Hej alla Swingkatter,
Vi vill att alla ska må bra och trivas på Swingkattens dansevenemang. Därför har styrelsen tagit fram denna Uppförandekod som ni alla gärna får ta del av.

 

Dear all at Swingkatten,
We want you to feel comfortable and safe at Swingkatten's dance events. Therefore, we have written this Code of Conduct, which you may take into consideration (scroll down for the English version).
 

DET FINNS PLATS FÖR ALLA PÅ DANSGOLVET
Swingkatten är en politiskt och religiöst obunden förening som välkomnar alla dansare och musikälskare oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller religion. Erfarna dansare och nybörjare är lika välkomna. Alla får bjuda upp alla.

DU KAN SÄGA NEJ
Om någon frågar dig om en dans eller en andra dans och du inte vill dansa säg “nej tack”.

VAR OK MED ATT NÅGON TACKAR NEJ
Om du ber om en dans eller en andra dans och personen säger “nej tack” - var ok med det. Svara exempelvis “okej, kanske en annan gång”. Ingen är tvungen att dansa med någon annan.

BE OM EN ANDRA DANS
Om du vill dansa till en låt till säg “ska vi ta en till?”. Det finns gamla traditioner i Sverige kring två danser, men det finns ingenting som säger att man är tvungen att dansa två låtar.

DANSA SÄKERT
Försök se dig omkring så att du inte dansar in i andra – om du gör det, be om ursäkt! Ta hand om din partner så att hen inte dansar in i andra. Gör inte dippar på socialdansgolvet med dansare som inte aktivt sagt ja till det. Gör inga akron eller lyft på socialdansgolvet - spara dessa till jam circle eller tävling så länge ni båda är överens om vad ni ska göra.

VISA HÄNSYN
Tänk på din hygien. Använd gärna deodorant och byt gärna t-shirt/skjorta/blus under socialdanskvällen om du svettas mycket. Tänk på att om du använder kläder i funktionsmaterial så lägger sig svetten utanpå (= inte så trevligt för den du dansar med). Undvik stark parfym, av hänsyn till allergiker och andra som är känsliga mot starka dofter.

PERSONLIGA GRÄNSER ÄR VIKTIGA
Respektera andras kroppar och gränser. Ta inte på någon utan ok, sluta om någon ber om det. Varje person bestämmer sina egna gränser på kurser och socialdanser.

VI TAR HAND OM VARANDRA
Om du trakasserar någon kommer du behöva lämna lokalen. Vidare åtgärder kan bli uteslutning eller polisanmälan.

KONTAKT
Om du har varit med om något och vill ha hjälp, kontakta någon av våra tre kontaktpersoner:

Agnes Hjelm
agnes.hjelm@swingkatten.se
Agnes är lindylärare med erfarenhet från många dansfestivaler runtom i världen. Hon är den som tog initiativ till diskussionen som ledde fram till uppförandekoden.

David Fredman
david.fredman@swingkatten.se
David är juriststudent från Borås och har dansat i Swingkatten i några år. Han har erfarenhet av att föreläsa på gymnasieskolor kring sexualbrott och gränser för samtycke.

Wiktor Trojanowski
wiktor.trojanowski@swingkatten.se
Wiktor är en aktiv och engagerad dansare från Stockholm som studerar till civilingenjör med miljöinriktning. Han har tidigare erfarenhet från roller som inkluderings- och säkerhetsansvarig för ett flertal event inom scoutrörelsen samt universitetslivet.

 

--- English version ---

 

EVERYONE IS WELCOME ON THE DANCE FLOOR
Swingkatten is a political and religious uncommitted association. We welcome all dancers and swing music lovers irrespective of transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age. No matter if you are a beginner or an experienced dancers – you are all welcome on the dance floor. Everyone is free to ask anyone for a dance. 

YOU HAVE THE RIGHT TO SAY NO
You have the right to say ’no thank you’ if someone asks you for a dance, or a second dance.

BE OKAY IF SOMEONE SAYS NO
If you are asking someone for a dance, or for a second dance, and the person says ‘no thank you’ – be okay with it. No one is compelled to dance with anyone else.

ASK FOR A SECOND DANCE
If you want to take another dance with the same person, ask ‘should we dance one more song?’ There are old traditions in Sweden about two dances on a row, but no one is obligated to dance a second time.

DANCE SAFELY
Please make sure that you don't dance into someone else - and if that happens, please apology. Take care of your dance partner so that this person doesn’t dance into someone else. Don't do "dips" on the social dance floor unless your dance partner has said clearly yes to that. Don't do acrobatics or lifts on the social dance floor - save those to the jam circle or competitions as long as both of you agree to do that.

BE CONSIDERATE
Think about your hygiene. Please use deodorant and change sweater, if necessary, during the social dance.
Don't use too strong perfume and be considerate to people with allergies or someone who is sensible to strong odors.

PERSONAL BOUNDARYS ARE IMPORTANT
Respect other people's bodies and boundaries. Don't touch anybody without OK, and stop if anyone asks for it.
Every person sets its own boundaries at courses and social dances.

WE TAKE CARE OF EACH OTHER
If you harass somebody, you will have to leave the place. Other arrangements can be exclusion or a report to the police.

 

CONTACT
If you want help, contact some of these three persons: 

Agnes Hjelm
agnes.hjelm@swingkatten.se

David Fredman
david.fredman@swingkatten.se

Wiktor Trojanowski
wiktor.trojanowski@swingkatten.se

 

 

Bilagor (filer): 

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans