Kontakta oss

Swingkattens adress

Swingkatten
Box 15029
75015 Uppsala


Uppgifter för betalning och fakturering

Kontaktpersoner

Här nedanför hittar du kontaktpersoner och ansvariga inom Swingkatten.

Swingkattens styrelse 2016-2017

   
David Rönnholm (ordforande) ordforande@swingkatten.se
Håkan Petersson (vice ordförande) hakan.petersson@swingkatten.se  
Emmy Petersson (kassör) ekonomi@swingkatten.se
Anna Lindström (sekreterare) sekreterare@swingkatten.se
Joakim Bergström (ledamot) joakim.bergstrom@swingkatten.se  
Martin Hult (ledamot) martin.hult@swingkatten.se  

Kurser

   
Lindykurser (Lovisa Östblom) lindykurser@swingkatten.se  
Balboakurser (Veronika Nyrén) balboakurser@swingkatten.se  
Steppkurser (Henrik Pedersen) steppkurser@swingkatten.se  
Boogiekurser (Maria Nygårds) boogiekurser@swingkatten.se  
Jazzkurser (Lovisa Östblom) jazzkurser@swingkatten.se  
Blueskurser (Olle Moden) blueskurser@swingkatten.se  
Övriga anmälningsfrågor (Simon Ternsjö) kurser@swingkatten.se

Show

   
Bokning MessAround (Lovisa Östblom) messaround@swingkatten.se  

Valberedningen

Jonas Lundqvist (sammankallande) valberedning@swingkatten.se  
Elisabetta Perotti  
Michael Klint  

Revisor

Stephan Ortlieb  revisor@swingkatten.se  

Fest och arrangemang

Kontaktperson för socialdans (Rasmus Luthander) socialdans@swingkatten.se  
Kontaktperson för funktionärer (Hedvig Åström) engageradig@swingkatten.se  
Kontaktadress till ansvarig för danskvällsvolontärer hjalpatill@swingkatten.se  

Träningsvärdar

   
Solstickan Malmberg (träningsansvarig) traning@swingkatten.se

Teknik

   
Teknikgruppen teknik@swingkatten.se  

Web och annat IT-stöd

   
webbredaktion webbredaktion@swingkatten.se  
Swingweb info@swingweb.se
nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans