LOGGA IN

Inget konto? Registrera här

BLOGGAR

Elin Hagerlinds blogg

Frida och Sakarias

Läs mer

Henrik Erikssons blogg

Bright lights late nights - The Speakeasies' Swing Band

Läs mer

Kallelse till extra årsmöte

Du som medlem i föreningen Swingkatten är väldigt välkommen till ett extra årsmöte! Syftet med detta är att lättare kunna rekrytera kassör till föreningen till nästa årsmöte.

Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala

Tid: 26 november kl. 19.00

Ärendet:

Swingkatten har under flera år haft problem att rekrytera kassörer. Samtidigt fungerar ingenting i föreningen utan någon som gör utbetalningar och ser till att dessa bokförs på rätt sätt.

 

Under år 2019 har läget varit akut, och detta har lett till att styrelsen vill prova en ekonomisk morot i syfte att få bättre förutsättningar att rekrytera en ny kassör till nästa årsmöte. Styrelsen föreslår därför att personen som tar på sig kassörsuppdraget kan erbjudas 10 000 kronor i arvode för att göra det uppdraget i ett år. Och att styrelsen kan ta beslut om att ytterligare 5 000 kronor avsätts om det skulle behövas. Arvodet kan ges till en person, eller flera, om uppdraget delas mellan flera personer.

 

Arbetet i föreningen Swingkatten bedrivs med ideella krafter. Det är därför inte lättvindigt som styrelsen lägger detta förslag. Vi vill vara en förening där allt vi gör planeras och genomförs ideellt av engagerade medlemmar. Ett arvode till en kassör tycker vi ändå kan motiveras med att det är ett uppdrag av rent administrativ karaktär som tar en del tid, som är svårt att rekrytera till, och som måste göras oavsett om det finns någon som vill göra det eller inte.

 

Styrelsen föreslår därför att det extra årsmötet beslutar att:
- maximalt 19 713 kronor (inklusive arbetsgivaravifter) per år avsätts i budgeten för att betala arvode till kassören i föreningen Swingkatten

 

Dagordning för mötet
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare och rösträknare
5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Debatt och beslut om förslag om lön till kassör
8. Mötet avslutas

Information om detta har också mejlats till alla medlemmar.

Alla medlemmar i Swingkatten har rösträtt på det extra årsmötet.

Välkommen hälsar Swingkattens styrelse!

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans